Els professionals de IAA

L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS

La missió de l’associació és la creació d’un espai de posada en comú i de creixement dels socis, amb la intenció de reflexionar, innovar i polir la nostra pràctica diaria. Un espai on compartir experiències, dubtes i recursos amb l’objectiu de millorar dia a dia en la nostra praxi.
També preten ser una plataforma de difusió, formació i investigació en les interaccions humano animals beneficioses i saludables per a totes les espècies implicades, especialment en els àmbits terapèutic, educatiu, domèstic i lúdic.